Strona główna Historia OSP Galeria Sprzęt kontakt
05.01.2013 STRAŻACKIE JASEŁKA 2013 SEZON II

Dnia 5 stycznia strażacy – ochotnicy z Kocierza Moszczanickiego po raz kolejny zorganizowali przedstawienie jasełkowe. Scenariusz oparty na dziele Lucjana Rydla składał się z 3 aktów. W pierwszym wystąpiły anioły (w ich rolach większość Kobiecej oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej), których zadaniem było przekazanie ludzkości nowiny o narodzeniu Zbawiciela. Akt drugi odbywał się w komnacie króla Heroda. Panujący, zaniepokojony wydarzeniami, które miały miejsce owej nocy radził się kolejno swoich współpracowników – kanclerza, arcykapłana, podskarbiego czy też marszałka. Nie słuchając się swej żony, wydał wyrok na betlejemskie dziatki. Został za to przeklęty przez licznie zgromadzone matki i stracony przez koalicję szatan – śmierć. Akt ostatni odbywał się w betlejemskiej stajence, gdzie przybyli przedstawiciele licznych stanów by pokłonić się Dziecięciu. Pojawili się tam, przy dźwiękach pieśni niepodległościowych rzemieślnicy, trzej królowie (Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło oraz Jan III Sobieski), husarz, legionista, ułan, kosynier, unita, powstaniec oraz mieszczka z Księstwa Ślemieńskiego. Niecodzienne postacie w stajence były nawiązaniem do tradycji niepodległościowych, zawartych w oryginale scenariusza. Nowoczesnym elementem były wstawki z muzyki współczesnej. Między aktami pojawiali się młodzi górale czy też Żyd, Jędrek – Mędrek oraz Pan Twardowski. Po spektaklu, licznie zgromadzona widownia została zaproszona na tradycyjny już poczęstunek. Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność. Do zobaczenia za rok!

24.11.2012 X Halowy Barbórkowy Turniej Piłkarski

Dnia 24.11.2012 r. odbył się X Halowy Barbórkowy Turniej Piłkarski organizowany przez LKS,,BESKID” Kocierz. W turnieju udział wzieło 15 drużyn podzielonych na trzy grupy. Udział w turnieju wzięła również drużyna strażaków z OSP Kocierz Moszczanicki,która wystąpiła w składzie : ŁUKASZ JURASZEK(kapitan drużyny),ADAM MIESZCZAK(bramkarz),KRZYSZTOF KACZMARCZYK,KAMIL MATLAK,AREK FURTAK, PIOTR KAMIŃSKI,GRZESIEK FIGURA,PIOTR MIREK. Drużyna zdobyła 8 bramek,przy 9 straconych.Najwięcej bramek dla drużyny OSP Kocierz zdobył Kamil Matlak-4 bramki ,po jednej bramce zdobyli Krzysztof Kaczmarczyk,Łukasz Juraszek,Arek Furtak i Piotr Mirek. Ostatecznie drużyna strażaków zajęła 8 miejsce w turnieju.W organizacji i prowadzeniu turnieju pomagali nasi młodzi druhowie Agnieszka i Paweł Kamińscy.

11.11. 2012 ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Wszyscy zebrani w tym dniu pod Urzędem Gminy ,w zwartej kolumnie udali się do kościoła parafialnego na mszę świętą w intencji Ojczyzny. Ks. Arkadiusz Talik podczas nabożeństwa podziękował wszystkim zebranym za obecność, za uczestnictwo w modlitwach za tych wszystkich, którym zawdzięczamy wolną Ojczyznę. Po Mszy Świętej zebrani przeszli pod pomnik „Cudu nad Wisłą”, gdzie w asyście pocztów sztandarowych, strażaków, młodzieży oraz orkiestry dętej „BESKID został odśpiewany hymn państwowy. Następnie odczytany apel poległych, a delegacje złożyły wiązanki okolicznościowe. O oprawę muzyczną zarówno na mszy św. jak i podczas uroczystości pod pomnikiem zadbała orkiestra dęta BESKID. Przed uroczystościami gminnymi, Strażacy z OSP Kocierz M. wraz z orkiestrą dętą „Beskid” tradycyjnie złożyli wiązankę pod pomnikiem w Kocierzu Moszczanickim.

29.09. 2012 ZŁOTY KOCIERZ MOSZCZANICKI-ZAWODY MIĘDZYGMINNE JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY ŁĘKAWICA ORAZ GILOWICE

W ostatnią sobotę września odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek z terenu dwóch sąsiednich gmin – Gilowic oraz Łękawicy.W czasie ich trwania przeprowadzono sztafetę pożarniczą, typową dla MDP,sztafetę 7x50 dla seniorów,a także ćwiczenie bojowe.Konkurencjom towarzyszyła sportowa, przyjazna atmosfera oraz doping licznie zebranych kibiców startujących drużyn.Na terenie Gminy Gilowice w kat. MDP oraz grupy A zwyciężyły OSP Gilowice.Czas wykonania zadań wynosił : MDP Chłopców- 219,1pkt,dziewcząt-213,8pkt oraz seniorów 138,2pkt. W przypadku Gminy Łękawica bezkonkurencyjną jednostką okazał sie jak zwykle Kocierz Moszczanicki. Jako jedyna OSP wystawiliśmy 4 sekcje w 4 kategoriach ale także zajeliśmy w każdej z nich pierwsze miejsce. Czas wykonania zadań wynosił :MDP-188,2pkt (chłopcy), 203,2pkt (dziewczęta), KDP- 137,4pkt oraz seniorzy 115,9pkt. Tradycyjnie zawody przebiegły w bardzo miłej atmosferze.Słowa uznania należą się gospodarzowi – OSP Gilowice,która nie tylko zorganizowała zawody ale zadbała o niepowtarzalny klimat rozgrywek.

19.07. 2012 SZKOLENIE RATOWNIKÓW STRAŻAKÓW CZ.I

W dniach 05-19 lipca na terenie Gminy Łękawica odbyło się szkolenie strażaków ratowników cz.I. Wzięli w nim udział członkowie jednostek z Kocierza Rychwałdzkiego,Okrajnika oraz Kocierza Moszczanickiego. Najwięcej,bo aż 13 osób(w tym 8 kobiet)stanowiło reprezentacje OSP w Kocierzu Moszczanickim. Szkolenie prowadził prezes-kpt.Adam Chudy.W ciągu zajęć,uczestnicy zostali zapoznani z m.in. podstawami prawnymi funkcjonowania OSP,zasadami musztry oraz służby wewnętrznej,rodzajami środków gaśniczych,sposobami sprawowania sprzętu gaśniczego czy tezzasadami ewakuacji ludzi,zwierząt oraz mienia. Część praktyczna szkolenia polegała na budowie linii gaśniczych (o różnym zasięgo oraz długości) oraz zapoznaniu się z posiadanym sprzętem gaśniczym.Zwieńczeniem szkolenia był egzamin,przeprowadzony przez Komisję z KP PSP w Żywcu,w składzie: mł.bryg.Andrzej Graca,st.kpt.Łukasz Węgliński oraz asp.sztab.Marek Tetłak.Wszyscy uczestnicy szkolenia zdali egzamin pozytywnie. OSP Kocierz Moszczanicki pragnie podziękować Szanownej Komisji za przeprowadzenie egzaminu oraz druhowi p rezesowi za przeprowadzenie szkolenia oraz druhowi naczelnikowi(Krzysztof Kaczmarczyk) za przygotowanie do egzaminu praktycznego.

29.06-01.07. 2012 MANEWRY RATOWNICZE

Udział OSP Kocierz Moszczanicki w manewrach ratowniczych w Pewli Ślemieńskiej.Skład drużyny OSP Kocierz Moszczanicki:
-Kaczmarczyk Krzysztof
-Juraszek Łukasz
-Kamiński Piotr
-Kurowski Szymon
-Nowak Wojciech


26.05.2012 GMINNA FLORIANKA

W sobotę 26 maja 2012 r. w Kaplicy w Kocierzu Moszczanickim, ksiądz Krzysztof Ciurla odprawił uroczystą Mszę Świętą w intencji strażaków z Gminy Łękawica.

19.05.2012 POLIGON MEDYCZNY -KRYRY 2012

W czasie poligonu nasi druhowie musieli pokonać wyznaczoną przez organizatorów trasę, składającą się z różnego typu zadań z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej,jak np. Tamowania krwotoków tętniczych,złamań otwartych oraz zamkniętych,czy omdleń. Niezwykle istotne było zachowanie szczególnej ostrożności przez ratowników. Udział w poligonie był kolejną okazją do doskonalenia własnych umiejętności.

18.05.2012 DZIEŃ MAŁEGO STRAŻAKA

Już po raz kolejny, strażacy z OSP w Kocierzu Moszczanickim zorganizowali Dzień Małego Strażaka w Szkole Podstawowej im.Adama Mickiewicza w Kocierzu Moszczanickim. Kiedy druhny oraz druhowie pojawili się w szkole,zostali bardzo gorąco przywitani przez uczniów oraz grono pedagogiczne.Nastepnie udali się do klas,by tam przejąć rolę nauczycieli. Tradycyjnie w klasch 1-3 odbył się konkurs plastyczny(w tym roku pt.,,Nie wypalaj traw”), natomiast uczniowie starszych klas zmierzyli się z testem wiedzy o bezpieczeństwie. Test liczył 25 pytań,dotyczących zarówno ogólnych zasad funkcjonowania OSP,historii jednostki z Kocierza Moszczanickiego,sposobu udzielania pomocy czy też zasad poruszania się po drodze. Kolejnym etapem była ewakuacja uczniów oraz pokaz ratownictwa medycznego. Strażakom udało się uratować pozorantkę,która zasłabła w kotłowni. Pani policjant przeprowadziła pogadankę na temat poruszania sie na rowerze,a kadeci z SA PSP z Krakowa omówili zasady posługiwania się różnego typu gaśnicami.Praktyczne zastosowanie gaśnic przedstawił druh Łukasz Juraszek.Dzieci wzięły także udział w sztafecie przygotowanej przez strażaków.Jako ostatnie zmagały się drużyna strażaków kontra grono pedagogiczne. W efekcie zwyciężyli strażacy,co nie było zaskoczeniem,jako że z sprzętem tego typu mają do czynienia częściej niż nauczyciele.Uczniowie mogli także zapoznać się ze sprzętem,będącym na wyposażeniu samochodów bojowych z OSP Kocierz Moszczanicki,OSP Gilowice,JRG Żywiec. Ogromną atrakcją był na pewno pokaz z wykorzystaniem działek wodnych. Zwieńczeniem tego,niezwykle ciekawego dnia było rozstrzygnięcie konkursów oraz rozdanie nagród. Zarząd OSP w Kocierzu Moszczanickim pragnie serdecznie podziękować wszystkim,którzy przyczynili się do organizacji imprezy.Do zobaczenia za rok!

03.05.2012 OBCHODY 3-GO MAJA

Jak co roku ,3 maja strażacy z OSP w Kocierzu Moszczanickim ,po uroczystym wywieszeniu flagi państwowej na placu apelowym przed remiza,udali się pod pomnik pomordowanych przez hitlerowców , by uczcić ich pamięć.Tam zapalono znicze i złożono kwiaty.Nastepnie druhny oraz druhowie udali się do Łękawicy ,gdzie jak co roku wzięli udział w Mszy Św. w intencji Ojczyzny,którą sprawował ks.Krzysztof Ciurla,a której oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta ,,Beskid”.Kolejnym etapem tego majowego święta były uroczystości pod pomnikiem Cudu nad Wisłą,który znajduje się w Łękawicy. Tam po wywieszeniu flagi i odegrania hymnu państwowego ,głos zabrał Przewodniczący Gminy, Pan Bronisław Stachura.Przedstawiciel urzędu gminy odczytał także list wójta gminy z okazji Święta Strażaków,adresowany do ZG OSP,druha Adama Chudego.Ostatnim elementem uroczystości było odczytanie apelu poległych przez strażaków z OSP Kocierz Moszczanicki.Po powrocie druhny oraz druhowie z Kocierza udali się do członków honorowych OSP,by,jak co roku,w przed dzień strażackiego święta złożyć im życzenia zdrowia,spokoju oraz opieki św.Floriana oraz podziękowania za wspieranie jednostki.

06.01.2012 STRAŻACKIE JASEŁKA

Przedstawienie składało się z 3 aktów, rozgraniczonych krótkimi antraktami. Akt pierwszy rozgrywał się na pastwisku, drugi w komnacie w pałacu króla Heroda, trzeci zaś w betlejemskiej szopce. W tym czasie mieszkańcy Kocierza i nie tylko mogli przenieść się na moment ponad 2000 tys. lat wstecz, do czasów, gdy na świecie pojawił się Oczekiwany. Pierwszy akt opowiadał o pasterzach, którym anioł obwieścił nowinę o przyjściu na świat Zbawiciela - pasterze, początkowo nieufni w stosunku do anioła i dziwnych zjawisk meteorologicznych, które widoczne były owej nocy na betlejemskim niebie rozważali cala sytuacje, w końcu jednak za rada najstarszego Szymona zdecydowali się wyruszyć w drogę, która wskazywała im gwiazda betlejemska. Drugi akt przedstawiał drogę Trzech Króli do Betlejem i zaniepokojonego Heroda, w ciągu całego aktu na scenie pojawiał się wielokrotnie diabeł. Akt ten zwieńczyła scena negocjacji Heroda ze Śmiercią , ścięcie króla oraz tango nad ciałem władcy w wykonaniu śmierci i diabła. Trzeci akt zaś opowiadał o powitaniu, jakie zgotowali Panu biedni pasterze, którzy przynieśli skromne, choć kierowane potrzebą serca, dary. Scenę zwieńczyło przesłanie wypowiadane przez anioła oraz życzenia składane przez pasterzy W czasie jasełek śpiewano kolędy, ogólnie znane i rozpowszechnione, natomiast po przedstawieniu wraz z przybyłymi gośćmi śpiewano stare, kocierskie kolędy, takie jak „Pastuszkowie, bracia mili”, „Apokaliptyczny Baranku” czy „Jezu, śliczny kwiecie”. Po jasełkach druhny i druhowie zaprosili zebranych na skromny poczęstunek. Scenografie przygotowali wspólnie druhny oraz druhowie.
Strona główna Historia OSP Galeria Sprzęt Kontakt